Giveaways ger oftast bort till existerande och blivande kunder, antingen för att bibehålla kundens lojalitet till ert varumärke eller som ett sätt att locka till sig nya kunder. Däremot kan dom med fördel även delas ut till